چاپ کردن این صفحه

مشاوره

ارائه بهترین خدمات مشاوره ای 

بخش علمی و تحقیقاتی شرکت فردوس رای با بهره گیری از پرسنل مجرب و آموزش دیده خود آماده

ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه تاسیس، طراحی و تجهیز کامل آزمایشگاهها مطابق با

آخرین استانداردها و الزامات قانونی روز ایران و جهان میباشد.

1097 بازدیدها
پیام جزایری