چاپ کردن این صفحه

کجلدال - inkjel

روش کلدال یا کجلدال

ساخت کمپانی behr  آلمان در شیمی تجزیه روشی برای اندازه گیری کمی نیتروژن در مواد شیمیایی است که توسط یوهان کلدال در سال 1883کشف شد.

1003 بازدیدها
پیام جزایری